Работим с H3OK

Ако се нуждаете от повече информация как да получите нашите продукти чрез НЗОК, моля свържете се с нас на телефон: 02/860 31 92.

Продукти за колостоми, илеостоми, уростоми и нефростоми са изцяло заплатени от НЗОК.

Списък с продукти, изцяло заплатени от НЗОК.

Превръзки за пациенти с епидермолизна булоза са изцяло заплатени от НЗОК.