Пътуване

Илеостомата няма да ви попречи да пътувате по суша, вода или въздух.

Носете си комплект за пътуване, който да съдържа: чисти торбички за колостома (колектори); сухи кърпички; кърпички, осигуряващи бариерна защита; ножици; торбички за използваните колектори; лекарства против диария за всеки случай. Можете да изпразните или смените торбичката в тоалетната.

Ако пътувате със самолет поставете в ръчния багаж по-голямо количество торбички и аксесоари, в случай че багажът ви се изгуби. Информирайте се какви са ограниченията за ръчен багаж на компанията, с която ще пътувате.